نام: جلیل شهناز

کشید پرده ز رخسار اصفهان شهناز                  چه شورها که برانگیخت در جهان شهناز

استاد جلیل شهناز به سال 1300 در شهر اصفهان در خاندانی تولد یافت که در آن موسیقی موروثی بود پدزبزرگش ، پدرش ، برادرانش و عمو و عمو زاده اش همگی از نوازندگان بزرگ بودند . جلیل شهناز موسیقی را نزد برادرانش حسین آقا و علی آقا فرا گرفت و دیری نشد که خود به برترین نوازنده تار بدل شد.
در باره ی پدرش شعبان خان استاد همایی نوشته است : وی که قدرترین نوازنده تار اصفهان بود به گفته ی اهالی فن با حسینقلی تهرانی و درویش برابری میکند و در جایی حتی بیشتر از آنهاست "
شهناز در سال 1335 به تهران دعوت میشود و ابتدا در ارکستر حسین خان یاحقی و پس از آن در برنامه گلها به تکنوازی میپردازد .
اگر بخواهیم نوازندگی شهناز را به سه دوره تقسیم کنیم ابتدا باید به دوره همکاری او با هنرمندان اصفهان و پس از آن نوازندگی در برنامه گلها و در اخر به اجرا های پس از انقلاب او اشاره کرد. در میان هنرمندانی که با وی به همکاری و همدلی پرداخته اند ابتدا باید به یار دیرین او حسن کسائی (نیمه پنهان جلیل شهناز ) و پس از آن به بزرگانی چون : سارنج ، تجویدی ، بدیعی ، بهاری ، یاحقی ها ، تهرانی و ... اشاره کرد و در میان خوانندگان : جلال تاج اصفهانی ، ادیب خوانساری ، بنان ، قوامی ، شجریان ، گلپایگانی ، ایرج و ... را میتوان نام برد .
بی شک جلیل شهناز در موسیقی ایران چون ستاره ای تابان میدرخشد او در سال 1382 نشان درجه 1 هنری ( معادل دکترا ) را از سوی هنرمندان کشور دریافت نمو.د و در سال 1383 به عنوان چهره ماندگار از او تجلیل شد .


خرید و فروش اجناس دست دوم - اتومبیل و خودروی دست دوم، ماشین دست دوم، کتاب دست دوم، و لوازم منزل دست دوم

خبرهای ایرانیان خارج از کشور - مشاغل ایرانیان خارج
« آگهی ها »
خدمات تحصیلی میر
خدمات تحصیلی - پذیرش دانشجویی و اطلاعات مفید برای دانشجویان ایرانی در مالزی
NazIran.com
وبگاه سرگرمی - کلیپ روز، آهنگ و ترانه های ایرانی، لطیفه، طالع بینی و غیره