نام: جلال خالقی مطلق

ادب‌شناس، پژوهشگر و شاهنامه‌شناس ایرانی، در ۲۰ شهریور ۱۳۱۶ در تهران به دنیا آمد.
تحصیلات دبیرستانی را در دبیرستان مروی تهران انجام داد (اخذ دیپلم در سال 1337). دوره‌های تحصیلات دانشگاهی را در آلمان گذراند و در سال ۱۳۴۹ (۱۹۷۰) از دانشگاه کلن در رشته‌های شرق شناسی، مردم شناسی و تاریخ قدیم درجهٔ دکتری گرفت. از سال ۱۳۵۰ (۱۹۷۱) در بخش مطالعات ایرانی در دانشگاه هامبورگ مشغول به تدریس زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایران بوده است.

دکتر جلال خالقی مطلق از آغاز دههٔ ۱۳۵۰ ضمن اقامت و تدریس در کشور آلمان، پژوهش‌های گسترده‌ای در زمینهٔ ادبیات حماسی ایران و شاهنامه انجام داد. مقاله‌های تحقیقی او در مجلهٔ سیمرغ (نشریهٔ بنیاد شاهنامه فردوسی)، مجلهٔ دانشکدهٔ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، ایران نامه، ایران شناسی، کلک و نامهٔ ایران باستان انتشار می‌یافت. دو مجموعهٔ برگزیده از مقاله‌های او با عنوان‌های گل رنج‌های کهن (۱۳۷۲) و سخن‌های دیرینه (۱۳۸۱) در تهران به چاپ رسیده است.

مهم‌ترین دستاورد جلال خالقی مطلق، تصحیح شاهنامهٔ فردوسی است در هشت دفتر که طی سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۶ در نیویورک زیر نظر احسان یارشاطر انتشار یافت. تصحیح شاهنامهٔ فردوسی، حاصل بیش از سی سال کار مداوم خالقی در گردآوری و بررسی کهن‌ترین دست‌نویس‌های شاهنامه و مقابلهٔ آنها با پیروی از روش‌های جدید تصحیح متون است. جلال خالقی در کار مقابلهٔ دست‌نویس‌ها از همکاری محمود امیدسالار و ابوالفضل خطیبی در دفترهای ششم و هفتم بهره گرفت. دورهٔ شاهنامهٔ خالقی در سال ۱۳۸۷ توسط بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی در تهران تجدید چاپ شد.
..............................
چندی از آثار او

تألیفات (کتاب، مقاله، ترجمه، سخنرانی)
 
 * ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه، دفتر یکم، نیویورک 1366، سی و چهار + 374 صفحه.
 * ابوعلی بلخی"، دانشنامهٔ ایران و اسلام، دفتر 8، تهران 1357، ص 1073ـ 1078.
 * اجناس"، دانشنامهٔ ایران و اسلام، دفتر 9، تهران 1357، ص 1192 ـ 1193.
 * "ادب"، دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی، ج1، ص 243ـ 251.
 * "آزارکامی و خودآزارکامی در شعر فارسی"، کارنامه 1373/ 1، ص 19ـ 33.
 * از ایران چه نامی‌تر؟ پیک مهر 1379/ 104 ـ 105، ص 12ـ 14.
 * "از شاهنامه تا خداینامه"، نامهٔ ایران باستان 1386/ 1ـ 2، ص 3ـ 115.
 * "از گِل شعر تا گُل شعر (نظر نظامی دربارهٔ شعر و شاعری)"، ایران‌شناسی 1370/ 3، ص499ـ 512.
 * "اشکبوس"، دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی، ج1، ص 440.
 * بدیهه‌سرایی شفاهی و شاهنامه"، ایران‌شناسی 1376/ 1، ص 38ـ 50.
 * "بزرگمهر بُختگان"، دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی، ج2، تهران 1386، ص 10ـ 12.
 * "بیژن و منیژه"، دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی، ج2، ص 98ـ 100.


نقد و پاسخ به نقد
 * "احمد تفضّلی ـ ژاله آموزگار، نمونه‌های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه‌ای ایران"، ایران‌نامه 1366/ 1، ص143ـ 145.
 * "اختیارات شاهنامه"، هستی 1372/ 3، ص 102ـ 118.
 * "دربارهٔ رستم و سهراب بنیاد شاهنامه"، سخن، دورهٔ 23، 1353، شمارهٔ 11، ص1168ـ 1174، شمارهٔ 12، ص 1293ـ 1301؛ دورهٔ 24، شمارهٔ 1، ص33ـ 43.
 * "داود منشی‌زاده، مطالعات موضع‌نگاری ـ تاریخی دربارهٔ حماسهٔ ملی ایران"، آینده 1358/ 4ـ 6، ص352ـ 366؛ 7ـ 9، ص 616 ـ 631.
 * "روش نوینی در نقد!"، ایران‌شناسی 1371/ 2، ص 346ـ 354.
 * "شاهنامهٔ دیگران"، کیهان فرهنگی 1369/ 2، ص36ـ 39.
 * "شاهنامهٔ لکی"، به اهتمام حمید ایزدپناه، ایران‌شناسی 1384/ 4، ص 795ـ 799.
 * "شاهنامه و موضوع نخستین انسان"، ایران‌نامه 1362/ 2، ص 223ـ 228.
 * "گناه از کیست؟ از فوکو!"، ایران‌شناسی 1374/ 3، ص 531 ـ 539.
 * "نکاتی بر ملاحظاتی"، ایران‌شناسی 1380/ 2، ص 325ـ 343.
 * "نکته‌هائی دربارهٔ سی نکته در ابیّات شاهنامه"، آینده 1363/ 2ـ 3، ص113ـ 125؛ 4ـ 5، ص331ـ 341.
 * "نمونه‌هایی از تحریف گزارش پیشینیان"، پر 1371/ 83، ص 36ـ 40. 


داستان، فیلم‌نامه، نمایش‌نامه
 * از ما بهتران، سنگ 1380/ 12، ص 66 ـ74.
 * افسانهٔ مرغ عشق، انتشارات نمودار (بیلفلد) 1377/ 1998، 57 صفحه.
 * برگی چند از روزنامهٔ سفر فرنگستان، پر 1377/ 156، ص 24ـ 25.
 * پستچی محلهٔ ما و سیاست انگلیس، پَر 1377/ 148، ص 22ـ 25. بازچاپ: تمبر 1382/ 15، ص 24ـ 26.
 * تحریر شد، تَمّت، پَر 1377/ 151، ص 18ـ 22.
 * ترن لندن به منچستر سر ساعت حرکت کرد، پر 1377/ 55، ص 25.
 * زال و رودابه (فیلم‌نامه) سنگ 1377/ 8 و 9، ص 118ـ 135.
 * زن کاردان و مردان نادان (نمایشنامه)، پر 1377/ 153، ص 22ـ 27.
 * مرگ هدهد، پر 1377/ 158، ص 28ـ 31.
 * مرد پیر و چنار کهن، سنگ 1380/ 11، ص 37ـ 42.
 * گنجشک‌های پکن، پَر 1377/ 147، ص 20ـ 21؛ چاپ دوم: سنگ، آخن (آلمان) 1377/ 6 ـ7، ص 105ـ 106.
 * من همیشه کمی دیر میرسم، پر 1378/ 170، ص 21.
 * موضوع انتقال بخشی از بیماران تیمارستان لندن به تیمارستان منچستر، پر 1378/ 160، ص 34؛ چاپ دوم: آسمایی 1379/ 15، ص 7.
 * یادداشت‌های آقای خجالتی، پر 1379/ 172، ص 22ـ 24. 


شعر
 * اردنگ مادر، گوهران 1383/ 6، ص 147. 
 * اروتیکا پرسیکا (26 رباعی) پر 1378/ 164، ص 26ـ 28.
 * افسوس افسوس! (9 رباعی)، پر 1380/ 185، ص 13.
 * آوای نرم هوس (7 رباعی)، پر 1380/ 184، ص 25.
 * با یاد ایران (6 رباعی)، پر 1380/ 192، ص 11.
 * بیا نشینیم ای دوست...، بخارا 1383/ 35، ص 160. 
 * پرسیکُس آمُریس (14 رباعی)، پر 1378/ 166، ص 26ـ 27.
 * ترانه (چهار رباعی)، کارنامه 1379/ 6، ص 71.
 * چند دوبیتی، پر 1381/ 197، ص 15.
 * خلواره (ترانه‌ها)، بیلفلد (آلمان) 1376 (1997)، 68 صفحه.
 * در سوگ لاله و لادن، بخارا 1382/ 29 ـ30، ص 138ـ 139.
 * سیرک مسکو، پر 1378/ 168، ص 29ـ 31.
 * گفت و شنود، پر (چاپ واشنگتن)، 1369/ 58، ص 18ـ 21، 29.
 * منم آن ماهی دور از دریا، پر 1381/ 203، ص 13.
 * نگاره‌های رنگین هوس (5 رباعی)، پر 1380/ 193، ص 23.
 * هَلا اهورا! ـ تا هسته خسته هستم! (دو غزل)، کارنامه 1377/ 4، ص 89.
 * یک دل همه پر ز مهرِ ایران دارم (4 رباعی)، بخارا 1384/ 42، ص 186. 


گفتگوها
 * مصاحبه روزنامهٔ مردم‌سالاری، تهران 15 شهریور 1386، شمارهٔ 1609؛ بازچاپ در ایران‌شناسی 1386/ 3، ص 400ـ 425؛ بازچاپ در روزنامهٔ نیمروز، چاپ لندن.
 * سرچشمه‌های تدوین تاریخ ایران (گفتگو)، تلاش، هامبورگ (آلمان) 1384/ 23، ص 110ـ 116.
 * گفتگو، کلک 1374/ 68 ـ70، ص 230ـ 260.
 * گفتگو، گلچرخ (چاپ تهران) 1374/ 12، ص 8 ـ12؛ 1375/ 13، ص22ـ 24؛ 1375/ 14، ص 36ـ 37.


«اگر شاهنامه نبود، زبان فارسي نمي‌ماند»  جلال خالقي مطلق از فردوسي و شاهنامه‌ گفت

دکتر جلال خالقي مطلق در گفتگو با قدس: زبان فارسي رمز ماندگاري ملت ماست
 


خرید و فروش اجناس دست دوم - اتومبیل و خودروی دست دوم، ماشین دست دوم، کتاب دست دوم، و لوازم منزل دست دوم

خبرهای ایرانیان خارج از کشور - مشاغل ایرانیان خارج
« آگهی ها »
خدمات تحصیلی میر
خدمات تحصیلی - پذیرش دانشجویی و اطلاعات مفید برای دانشجویان ایرانی در مالزی
NazIran.com
وبگاه سرگرمی - کلیپ روز، آهنگ و ترانه های ایرانی، لطیفه، طالع بینی و غیره