نام: بهمن شعله‌ور

بهمن شعله ور (1319)
تاریخ تولد : بهمن ماه 1319
محل تولد : تهران
...............................................
بهمن شعله ور در تهران  به دنیا آمد. 
پدربزرگ پدریش از مجاهدین صدر مشروطیت و از همراهان ستارخان و باقرخان، و مادر بزرگ پدریش خواهر شیخ محمد خیابانی بود. پدرش نخستین فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه تهران، قاضی، وکیل دادگستری، روزنامه نگار، و ناشر و سردبیر روزنامه شعله ور بود. به شش زبان آشنائی داشت و یک کتاب کوچک شعرهم در جوانی منتشر کرده بود. مادرش جزو نخستین گروه فارغ التحصیلان مدرسه پرستاری دانشگاه تهران بود.

بهمن شعله ور تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در تهران گذراند و دانشکده پزشکی دانشگاه تهران را تا دوره انترنی دنبال کرد. ولی پیش از پایان دوره انترنی و گرفتن درجه دکترای پزشکی، با پذیرفتن یک پست دیپلماتیک با سمت دبیر اقتصادی پیمان سنتو، در سال 1965 ایران را به قصد ترکیه ترک گفت. پیش بینی کرده بود که پس از چاپ رمان سفر شب جانش در ایران در خطر خواهد بود. سفر شب پس از گذشتن از هفت خوان سانسور در ایران در سال 1967 در تهران چاپ و پس از چند ماهی تحریم و جمع آوری شد.

نویسنده برای حفظ جانش از ترکیه با گذرنامه سیاسی به آمریکا گریخت و با پذیرش یک "فلوشیپ" از "برنامه نویسندگان بین المللی" دانشگاه آیوا و یک "اسکلارشیپ" از همان دانشگاه به تحصیل ادبیات پرداخت. (تا آن زمان یک لیسانس ادبیات انگلیس از دانشگاه کمبریج و یک .B.A از دانشگاه تکزاس شمالی گرفته بود.) پس از گرفتن درجات .M.A و .M.F.A و .Ph.D در ادبیات انگلیس و ادبیات جدید از دانشگاه "آیوا" (1968-1973) به تحصیلات پزشگی خود ادامه داد، از دانشگاه "هانمن" فیلادلفیا دکترای پزشکی گرفت(1976) ، دوره تخصصی روانپزشکی را گذراند و در دانشگاه توماس جفرسن فیلادلفیا مشغول به تدریس شد. او فلوی انتخابی کالج پزشکان فیلادلفیا و عضو انتخابی آکادمی علوم نیویورک است.

از سال 1967 تا انقلاب سال 1979 در ایران، شعله ور در آمریکا علیه استبداد رژیم سلطنتی و نقض حقوق بشر و صلب آزادی ها در ایران مبارزه می‌کرد.
...............................................
 فعالیت‌های حرفه‌ای :
او کار نوشتن و ترجمه را در سیزده سالگی شروع کرد.


در سنین هجده و نوزده سالگی خشم و هیاهو ویلیام فاکنر و سرزمین هرز تی. اس. الیوت را به فارسی برگرداند و این دو هنوز بعنوان برجسته ترین کارهای ترجمه در زبان فارسی شهرت دارند. در سال 1967 پس از تحریم و جمع آوری نخستین رمانش بنام سفر شب در ایران، از ترکیه به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد و در سال 1981 دارای تابعیت دوگانه ایران و آمریکا شد. با آنکه بیشتر نوشته‌های او در چهل و دو سال گذشته به زبان انگلیسی بوده و در خارج از ایران منتشر شده؛ با آنکه رمان سفر شب او هنوز در ایران تحریم شده است. (اگرچه هزاران نسخه قاچاقی آن فروخته شده و می‌شود)؛ و با آنکه به آخرین رمان فارسیش بی لنگر مجوز چاپ درایران داده نشده است، در آخرین بررسیهای منقدین ایرانی، برخی او را "موثرترین داستان نویس چهل سال گذشته ادبیات فارسی" خوانده اند؛"نویسنده‌ای که بیش از همه بر نویسندگان نسل های جوانتر اثر گذاشته است."

او حرفه‌های دیگری چون دیپلمات، پزشک، روانپزشک، استاد دانشگاه در ادبیات و در روانپزشکی، و مفسر رادیو و تلویزیون داشته است و سخنرانیها و سمینارهای او در باره "خلاقیت هنری" و "بررسی روانی هنر و هنرمند" شهرت جهانی دارند. 


فعالیت‌های دیگر :
وی دارای دکترای زبان انگلیسی و روانپزشکی است که دبیر اقتصادی پیمان سنتو و همچنین روانکاو بخشی از سربازان آمریکایی در جنگ ویتنام بوده است.
...............................................
کتاب‌ها :

شعر :
حماسۀ مرگ ، حماسۀ زندگی، تهران، 1339.
Making Connection: Poems of Exile (Philadelphia:1979)
"سرودی برای انقلاب"، (شعر و هجو)، ایرانشهر، دوره سوم، شماره 7، اردیبهشت ماه 1360.
"پیمان خون"، (شعر و هجو)، ایرانشهر، دوره سوم، شماره 16، نوزدهم تیرماه 1360.
The Angel with Bush-Baby Eyes and other poems (Philadelphia:1982)
The Love Song of Achilles and other poems (Philadelphia:1982)
Odysseus' Homecoming (Philadelphia:1982)
The New Adam: Poems of Renewal (Philadelphia:1982)
Rooted in Volcanic Ashes (Philadelphia:1988)
"Four poems" in North Atlantic Review: '''Writers in Exile, No 4,1992.
Il Rimpatrio d'Odysseo/ Odysseus' Homecoming (Philadelphia:2009) 

رمان :
سفرشب، انتشارات خوشه، تهران، 1345.
The Night's Journey & the Coming of the Messiah, No. 7 in Modern Persian Literature Series of Columbia University's Bibliotheca Persica (Philadelphia: 1984)
Excerpts from the novel Dead Reckoning, in North Atlantic Review: Writers in Exile, No 4, 1992.
Dead Reckoning (Philadelphia: 1992)
A La Deriva (Philadelphia: 2009
Alla Deriva (Philadelphia: 2009)
À La Dérive (Philadelphia: 2009)
بی لنگر (Philadelphia: 2009)
سفرشب (Philadelphia: 2009) 

نقد :
"در باره خشم و هیاهو و ویلیام فاکنر"، پیش گفتارمترجم، خشم و هیاهو، انتشارات نیل، تهران، 1338.
"در باره سرزمین هرز تی اس. الیوت"، مجله آرش، دوره دوم، شماره دو، زمستان 43.
"The Creative Process: A Psychoanalytic Discussion" in The Arts in Psychotherapy Journal, Vol. 8, No. 2, 1981, New York.
The Creative Process: A Psychoanalytic Discussion (with W. G. Niederland) (Philadelphia:1984)
"Iran: A history of mysticism, poetry and revolution," Philadelphia Inquirer, Jan. 5, 1986.
"ایران: تاریخچه تصوف، شعر و انقلاب"، در ژورنال ماهانه پر، واشنگتن، فوریه-مارس 1986 .
"AFRAŠTAH, Mohammad Ali", in Encyclopedia Iranica, Vol. 1, Fascicle 6, London, Boston, Melbourne and Henley, 1984.
"نظری تازه به سرزمین هرز تی. اس. الیوت"، پیش گفتار سرزمین هرز، انتشارات چشمه، تهران، 1386.
"هنوز بیاد آن صدا هستم"، (یادبود احمد شاملو)، شهروند امروز، شماره پیاپی 59 ، 18 آذر 1386.
[ویرایش] ترجمه به فارسی
ترجمان رنجها'، مجموعه داستان از استاین بک، همینگوی و چخوف، با پیشگفتار مترجم، تهران 1335.
ویلیام فاکنر: خشم و هیاهو The Sound and the Fury، تهران، 1338 ،1339، 1340... 1386.
پیروزی بر تب زرد، از رالف ن. هیل، انتشازات نیل، انتشارات امیرکبیر، تهران 1339.
از کلبه چوبین تا کاخ سفید: زندگینامه آبراهام لینکلن، از سترلینگ نورث، تهران، 1339 .
تی. اس. الیوت: سرزمین هرزThe Waste Land، مجله آرش، دوره دوم، شماره دو، تهران، زمستان1343.
تی. اس. الیوت: سرزمین هرز The Waste Land، انتشارات چشمه، تهران، 1386.
[ویرایش] ویرایش
The Creative Process: A Psychoanalytic Discussion (Philadelphi:1984).
Ceremonies: A Book of Poems by John High, (Philadelphia: 1984). 

نقد نوشته ها :
در باره حماسه مرگ، حماسه زندگی، سیروس پرهام، راهنمای کتاب، فروردین 1340، شماره اول.
جلال آل احمد: نقد از رمان سفر شب، مجله آرش (سردبیر سیروس طاهباز) ، دی ماه 1346.
جلال آل احمد: نقد ازرمان سفر شب "سلوکی در هرج و مرج"، ، در کارنامه سه ساله، کتاب زمان، تهران، 1346.
نادر ابراهیمی: "سفری کوتاه در سفر شب"، روزنامه' آیندگان، 5 بهمن ماه 1346.
کامبیز فرخی: نقد از رمان سفر شب، مجله خوشه (سر دبیر احمد شاملو)، شماره 12، خرداد 1347.
تلویزیون ملی ایران، برنامه آینه، نقد از رمان سفر شب، 30 شهریور1347.
حسن میرعابدینی : صد سال داستان نویسی در ایران، تهران، 1377.
محمد علی سپانلو: نقد ازرمان سفر شب، در نویسندگان پیشرو ایران، تهران، 1381.
حسن میرعابدینی :فرهنگ داستان نویسان ایران از آغاز تا امروز، تهران، 1386.
Beth Brown: A Critique of Making Connection: Poems of Exile' in Edebiyat: A Journal of Middle Eastern and Comparative Literature, vol. III, No. 2, Philadelphia, 1980.
کینگا مرکوش: نقد بر سفر شب و رجعت مسیح The Night's Journey & the Coming of the Messiah، در ایران نامه، سال پنجم، شماره 1، پائیز 1365.
محمود کیانوش: "جلوه دوگانگی در یگانگی". نقدی برمجموعه شعرRooted in Volcanic Ashes در فصل کتاب، سال اول، 2و 3، تابستان و پائیز 1367.
A Critique of Rooted in Volcanic Ashes in the newspaper of Phila. Writers' Organization ,1988.
A Critique of Rooted in Volcanic Ashes in The Book Report, January-February issue, 1988
Publishers Weekly, Review of Dead Reckoning, September 28th, 1992.
Rapport Magazine: Review of the Novel Dead Reckoning, Los Angeles, 1992.
Clarissa Harris Raymond of University of Maryland: A Critique of the novel Dead Reckoning, Chanteh Magazine, Vol. 1, No. 2, Washington, D.C., Winter 1993.
محمد رضا قانون پرور: عصا کش، نقدی بر رمان Dead Reckoning، در ایران شناسی، سال پنجم، شماره 3، پائیز 1372.
یونس تراکمه: "انتقام یا ادای دین: مروری بر رمان سفرشب "، روزنامه شرق، ششم و هشتم بهمن 1382.
یونس تراکمه: "نوشتن، رویا— کابوس: مروری بر رمان سفر شب"، شهروند امروز، 2 دی 1386.
مهدی یزدانی خرم/محسن آزرم: "مردی که زیاد می‌داند"، نقد نوشته‌های بهمن شعله ور، شهروند امروز، 2 دی 1386.
یاسر نوروزی: "شب زنجیری: نگاهی به رمان سفر شب"، شهروند امروز، 2 دی 1386.
فارش باقری: "زیبائی شناسی تاریکی"، نقدی از رمان سفر شب، روزنامه اعتماد، ویژه نامه، 6 دی 1386.
مهدی یزدانی خرم: "روزهای بلند خیابان های شمیران" نقد نوشته‌های بهمن شعله ور، روزگار، 30 مهر 1385.
محسن حکیم معانی: "تاملی به حضور روشنفکری در رمان سفر شب"، روزنامه اعتماد، 12 دی ماه 1386.
علی شروقی: "در باره سفر شب: طرح سرگیجه"، روزنامه اعتماد، 12 دی ماه 1386.
امیر حسین خورشیدفر: "بازیابی زمان گمشده"، نقدی بر رمان سفر شب، روزنامه اعتماد، 12 دی ماه 1386.
حسین جاوید: "من نویسنده‌ای ایرانیم"، نقدی از نوشته‌های بهمن شعله ور، تهران امروز، 13 دی */1386.
مریم منصوری: "فقط شعر زنده می ماند"، نقد کارهای بهمن شعله ور، روزنامه اعتماد،12 و15 دی ماه 1386.
فرشته احمدی: " تراژدی شکست نویسندگان یک نسل"، روزنامه اعتماد، 15 دی ماه 1386.
محسن آزرم: "آوریل ستمگرترین ماه هاست" نقدی از" سرزمین هرز "The Waste Land تی. اس. الیوت، ترجمه بهمن شعله ور، روزنامه کارگزاران، 22 اردیبهشت 


منبع : ویکی پدیا


خرید و فروش اجناس دست دوم - اتومبیل و خودروی دست دوم، ماشین دست دوم، کتاب دست دوم، و لوازم منزل دست دوم

خبرهای ایرانیان خارج از کشور - مشاغل ایرانیان خارج
« آگهی ها »
خدمات تحصیلی میر
خدمات تحصیلی - پذیرش دانشجویی و اطلاعات مفید برای دانشجویان ایرانی در مالزی
NazIran.com
وبگاه سرگرمی - کلیپ روز، آهنگ و ترانه های ایرانی، لطیفه، طالع بینی و غیره