نام: داستان زرگر و سياح

نويسنده: بدرالسادات عيوقی
ناشر: عيوقی
زبان كتاب: فارسی
تعداد صفحه: 54
اندازه كتاب: رقعی
سال انتشار: 1387

مروریبر كتاب :
برگزيده داستان هایكهن فارسیاز كليله و دمنه براینوجوانان

رای گفت: اكنون برايم تعريف كن و بگو كدام صفت برایپادشاه بهتر است؟ حلم، سخاوت يا شجاعت؟
برهمن گفت: بهترين صفت برایپادشاهان حلم است و منفعت آن به خاص و عام میرسد و در همه وقت و همه امور، كارساز است زيرا فرمان هایملوك و در همه یامور مملكت اجرا میشود و اگر خالیاز حلم و ديانت باشد چه جان ها و مال ها كه در معرض خطر میافتد و شجاعت در موارد بخصوص به كار آيد. 


منبع:پرشین بوک


خرید و فروش اجناس دست دوم - اتومبیل و خودروی دست دوم، ماشین دست دوم، کتاب دست دوم، و لوازم منزل دست دوم

خبرهای ایرانیان خارج از کشور - مشاغل ایرانیان خارج
« آگهی ها »
خدمات تحصیلی میر
خدمات تحصیلی - پذیرش دانشجویی و اطلاعات مفید برای دانشجویان ایرانی در مالزی
NazIran.com
وبگاه سرگرمی - کلیپ روز، آهنگ و ترانه های ایرانی، لطیفه، طالع بینی و غیره