نام: احمد پورمخبر

تاریخ تولد :1319
محل تولد :تهران محله گلوبندک
.........................
در سن 70 سالگی با کشف رضا عطاران در فیلم "متهم گریخت" پابر روی صحنه بازیگری گذاشت.
درباره نحوه شروع كار بازِیگرِی اش گفته است: پسرم مِی خواست بازِیگر شود. من با پسرم رفته بودم تا او براِی بازِیگرِی تست بدهد ولِی آقاِی عطاران من را دِید و چون نقش ِیك پِیرمرد هم داشت، من را برد دفترش تست گرفت و قبول شدم. ایران،محمد رضا پسر ٢٠ ساله پورمخبر نِیز در پاسخ به اِین سوال كه آِیا از انتخاب نشدنش ناراحت نشده است، اِین گونه پاسخ داد: باور كنِید من بِیشتر خوشحال شدم كه پدرم به جاِی من بازِیگر شد. چون دِیدم ِیك آدم حتِی در ٧٠ سالگِی هم مِی تواند به موفقِیت برسد.احمدپور مخبرگفته است قبل از اِین كه بازِیگر شود، در ِیك سوپر ماركت كار مِی كرده و الان هم چند شعر و آهنگ سروده و ساخته است و مِی خواهد آلبوم بِیرون دهد.
او در اظهار نظرِی جالب عنوان داشته است: عمر دست خداست. آدم تا زنده است، باِید امِید داشته باشد. آمدِیم زد و آلبوم من هم گرفت. براِی خداكارِی ندارد. اوستا كرِیم بزرگ است.
.........................
فیلمشناسی:

* بچه هاِی آسمان
* ترش و شِیرِین
* توفِیق اجبارِی
* مجنون لِیلِی
* عسل اِیرانِی 
* خروس جنگِی
* زن ها فرشته اند
* شب استوایی
مصاحبه با او 


منبع


خرید و فروش اجناس دست دوم - اتومبیل و خودروی دست دوم، ماشین دست دوم، کتاب دست دوم، و لوازم منزل دست دوم

خبرهای ایرانیان خارج از کشور - مشاغل ایرانیان خارج
« آگهی ها »
خدمات تحصیلی میر
خدمات تحصیلی - پذیرش دانشجویی و اطلاعات مفید برای دانشجویان ایرانی در مالزی
NazIran.com
وبگاه سرگرمی - کلیپ روز، آهنگ و ترانه های ایرانی، لطیفه، طالع بینی و غیره